Image Not Found

Data Processing Policy

Adatkezelési Tájékoztató

Cégünk

Robertson Hungary Ingatlantanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Robertson Kft.” vagy „cégünk”)

Elérhetőségeink a következők:

Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 1. emelet

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36-1-327-2050

Faxszám: +36-1-327-2055

Weboldal: http://www.robertson.hu

Facebook: https://www.facebook.com/RobertsonIGroup/

LinkedIn: https://hu.linkedin.com/company/robertsongroup

Instagram: https://www.instagram.com/robertsonhungary/

Google+ oldal: https://plus.google.com/

A cégünkről további információt a RÓLUNK menüpont alatt találhat.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, tartalma és hatálya

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Ön meggyőződhessen arról, hogy személyes adatai cégünknél biztonságban vannak, és tájékoztatást nyújtsunk Önnek arról, hogy miként használjuk személyes adatait annak érdekében, hogy Önt ki tudjuk szolgálni. A Tájékoztató tartalmazza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, miként gyűjtjük azokat, mire használjuk az Ön személyes adatait, mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat más szervezetekkel, valamint tartalmazza az Ön jogaival és eljárási lehetőségeivel kapcsolatos információkat.

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a cégünk honlapján, Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalain, illetve a cégünkkel való személyes, telefonos, valamint e-mail útján történő kapcsolatfelvétel során végzett adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelések által érintett természetes személyekre. Az Adatvédelmi Tájékoztató a cégünk honlapján történő közzététellel lép hatályba. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt bármilyen szolgáltatásunkat igénybe venné, illetve bármilyen módon bármely adatát megadná cégünknek, kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel a Tájékoztató „Cégünk” alcímében megadott elérhetőségeken.

A Robertson Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Amennyiben a Tájékoztató technikai okok miatt bármikor nem elérhető a weboldalunkon, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Az adatkezelés módjai

Az Ön személyes adatait a Robertson Hungary Kft. mint adatkezelő kezeli. Az Ön adatait akkor kezeljük, amikor Ön valamilyen módon kapcsolatba lép velünk, illetve igénybe veszi szolgáltatásainkat, így például ha Ön tranzakciós, értékbecslési, tanácsadási szolgáltatásainkat igénybe veszi, feliratkozik az elektronikus direkt marketing kommunikációra, így például hírlevelekre, amit e-mail formájában kaphat meg tőlünk, ha kapcsolatba lép velünk Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunkon, vagy részt vesz az általunk szervezett piackutatásokban vagy eseményeken. Az Ön adatait kezeljük akkor is, amikor cégünk veszi fel Önnel a kapcsolatot a szolgáltatásaink teljesítésével során, illetve azokhoz kapcsolódóan.

Cégünk munkatársainak az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos eljárását saját belső adatvédelmi szabályzatunk írja le. Weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, illetve harmadik személyek weboldala is tartalmazhat a mi weboldalunkra mutató linket. Harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon található tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, fogalmak használata

Cégünk az Ön személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet”) és az egyéb adatvédelmi jogszabályoknak eleget téve kezeli, és minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. A Tájékoztatóban, illetve az Ön személyes adatainak kezelése során a fogalmakat az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározottak szerint használjuk.

A cégünk által gyűjtött személyes adatok

Szolgáltatásaink igénybe vételéhez Öntől kapunk személyes adatokat, illetve más forrásból is kapunk személyes adatokat.

Ön a cégünk szolgáltatásainak megrendelése, a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunkon vagy egyéb módon történő kapcsolatfelvétel során például a következő adatokat adhatja meg:

·         az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét, számlázási címét; valamint

·         a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit;

·         az Ön visszajelzéseit és észrevételeit megrendelői kutatásokban vagy kérdőívekben.

Más forrásokból, például információszolgáltató társaságoktól vagy online médiacsatornáktól származó személyes adatokat is használhatunk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Az ilyen egyéb személyes adatok segítenek nekünk például a marketing kommunikációnk, online hirdetéseink javításában és hatékonyságának mérésében. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, amelyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.Cégünk nem gyűjt az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkében írt különleges adatokat, kérjük, ilyeneket ne is küldjenek a részünkre.

 Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatai felvételének és kezelésének célja, hogy Önnek szolgáltatást nyújtsunk, illetve Önt szolgáltatásainkról tájékoztassuk, valamint szolgáltatásaink színvonalát ügyfeleink érdekében fejlesszük.

Így a személyes adatok felvételének és kezelésének célja különösen:

·         az Ön kiszolgálása székhelyünkön;

·         az Ön tájékoztatása Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalainkon;

·         hírlevél küldése az Ön külön hozzájárulása alapján;

·         időszerű eseményekről való tájékoztatás;

·         kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése;

·         esetleges panaszok kezelése;

·         szolgáltatásaink nyújtása, az általunk nyújtott szolgáltatások ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése;

·         szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése;

·         az Ön véleményének kikérése, illetve igényfelmérés végzése;

·         a fentiekkel összefüggésben az Önnel történő kapcsolattartás;

·         székhelyünk, ügyfeleink és munkavállalóink védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja lehet az Ön hozzájárulása, szerződés teljesítése, szerződés teljesítését megelőzően az Ön kérésére bizonyos szükséges lépések megtétele, jogi kötelezettség teljesítése, az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, cégünk vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése. Amennyiben valamelyik feltétel teljesül, az adatkezelés jogszerű. Így abban az esetben, amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, cégünk a szerződés teljesítése okán gyűjti a személyes adatokat, az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítésének követése pedig jogos érdekünk. Amennyiben telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot, személyes adatainak felvétele a szerződés teljesítését megelőző szükséges lépés. Abban az esetben, ha kapcsolatba lépünk Önnel a szolgáltatásunkkal vagy annak minőségével kapcsolatban, ha kikérjük véleményét, felmérést készítünk, annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban írtak szerint szolgáltatásainkat ügyfeleink igényeivel összhangban fejleszteni tudjuk, jogos érdekünkre hivatkozunk; bizonyos esetekben, így például hírlevelek vagy ajánlatokkal történő egyéb közvetlen megkeresésekkor pedig az Ön hozzájárulására. Abban az esetben, ha vitákat vagy panaszokat kezelünk, illetve az Ön kéréseit teljesítjük e körben, személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítésére hivatkozással kezeljük, bizonyos esetekben pedig cégünk jogos érdekére vagy jogszabályi előírásokra hivatkozunk.

Tájékoztatjuk, hogy a székhelyünkön az irodapark területén a Resonator Vagyonkezelő Kft. üzemeltet kamerarendszert, a felvételekhez cégünknek semmilyen hozzáférése nincsen. E vonatkozásban a Resonator Vagyonkezelő Kft. minősül adatkezelőnek, további tájékoztatás a Resonator Vagyonkezelő Kft.-től kérhető.

A személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait nem tesszük hozzáférhetővé harmadik személyes számára az Ön engedélye nélkül.

Az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

·         ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelezi erre cégünket;

·         ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük;

·         ha átszervezzük, eladjuk vagy átadjuk üzletünket, vagy annak egy részét;

·         ha szolgáltatásaink teljesítéséhez más szolgáltatókat veszünk igénybe, így például technológiai szolgáltatások (például weboldalunk és Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalaink üzemeltetése), adatok tárolására irányuló szolgáltatások, direkt marketinges cégek.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Cégünk a személyes adatokat a szerződések teljesítéséig, illetve a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunk történő feliratkozás időtartama alatt kezeli. Az Ön személyes adatait ezt követően csak a szükséges ideig tároljuk, attól függően, hogy mi az adatgyűjtés célja, van-e jogszabályi kötelezettség az adat tárolására, illetve az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, cégünk vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése okán mennyi ideig szükséges a tárolás.

Marketing és piackutatás

Az Ön előzetes hozzájárulása alapján a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket küldünk Önnek e-mail útján, illetve hírlevélben. Ön bármikor nyilatkozhat úgy, hogy leiratkozik a hírlevélről, illetve nem kíván több e-mailt kapni, akár online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött e-mailekben található „leiratkozás” linkre kattintással. Amennyiben Ön így visszavonja a hozzájárulását, nem fogunk több e-mailt küldeni Önnek a rendszereink teljes körű frissítése után. A piackutatási célú megkeresések esetén – melyek célja a szolgáltatásaink javítása – Ön eldöntheti, hogy részt vesz-e azokban. A Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalainkat bármikor elhagyhatja saját döntése alapján.

Adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról kivonatot kapni, kérjük, a Tájékoztató „Cégünk” alcímében megadott elérhetőségeken keressen meg bennünket. Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és ki fogjuk javítani azokat. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, kivizsgáljuk a tiltakozását. Ha összességében az Ön jogai jelentősebbek cégünk arra irányuló érdekeinél, hogy az Ön személyes adatait kezeljük, akkor az Ön kérése alapján megszüntetjük azok általunk történő kezelését vagy töröljük azokat. Amennyiben Ön személyes adatainak a direkt marketing céljaira történő használata ellen tiltakozott, személyes adatait nem fogjuk használni a továbbiakban e célokra.

Ha Ön jogszerűen megtiltja személyes adatainak használatát, de nem kívánja, hogy töröljük azokat, nem használjuk a személyes adatait. Ha Ön személyes adatainak törlését kéri tőlünk, töröljük azokat, amennyiben jogos érdekeink érvényesítéséhez nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására és Ön ezt kérte, amennyiben Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását, és nincs más jogalapunk azok használatára, illetve, ha nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait. Ön kérheti adatainak más szervezetek, szolgáltatók részére történő továbbítását, illetve másolatban történő hordozhatóságát.

Panaszkezelés

Önnek jogában áll a személyes adatai cégünk által történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 1 3911 400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: http://www.naih.hu/